top


Konspektai.com > Psichologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Gerontologijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Gerontologijos objektas. Senatvės vieta žmogaus raidos periodizacijoje. ISTORINĖ GERONTOLOGIJOS RAIDA. Ikimokslinis gerontologijos istorijos periodas. Mokslinis gerontologijos raidos periodas. Senatvės vertinimo stereotipai. Seni žmonės nėra linkę domėtis seksu. Senatvė – ramybės laikotarpis. Seni žmonės – vieniši ir izoliuoti. Eidžizmas. Senatviškoji subkultūra. Senatvės istorinė ir kultūrinė įvairovė. SENĖJIMO TEORIJOS. Biologinės senėjimo teorijos. Socialinės senėjimo teorijos: pasitraukimo, atotrūkio, aktyvumo. Socialinės senėjimo teorijos: vaidmenų, tolydumo, socialinės aplinkos. Vaidmenų teorija. Socialinių vaidmenų praradimas – visų psichologinių. Intelekto raida brandos amžiuje (intelekto ypatumai senatvėje). Viduriniosios ir vėlyvosios brandos raidos užduotys. Psichosocialinė raida viduriniosios ir vėlyvosios brandos amžiuje. R. Peck’o išskirtosios viduriniosios ir vėlyvosios brandos prieštaros. D.Levinsono teorija: gyvenimo struktūros samprata, gyvenimo erų seka. Senatvė ir šeima: senų žmonių santykiai su savo vaikais ir vaikaičiais. Psichologiniai mirties ir mirimo tyrimai. Mirties sampratos raida. Reakcijos į skirtingo amžiaus žmogaus mirtį.
7

Graikijos žmonių bendravimo ypatumaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Rašinys
Darbe esantys žodžiai: Jeigu norite pajusti tikrąją Graikijos dvasią į šią šalį geriau vykite žiemą, kai jūros pakrantės neapgultos poilsiautojų, kai vietiniai gyvena įprastu ritmu, o ne tokiu, kuris patinka turistams. Graikai - pietiečiai, jų charakteris ir gyvenimo savitumas nepaklūsta tradicinėms vakarietiškoms normoms. Na ir kas, kad Graikija jau senokai Europos Sąjungoje, na ir kas, kad nuo sausio 1 dienos buvo uždrausta rūkyti kavinėse - niekas to nepaiso. Kavinėse - ir Atėnuose, ir provincijoje - vakarais net tiršta nuo dūmų. Smilkina tarp pirštų ir lūpų tiek jaunas, tiek senas, tiek vyrai, tiek moterys. Kuo toliau nuo didžiųjų miestų link provincijos, tuo labiau dvelkia laisve nuo vyriausybinės kontrolės sistemos. Automobilių techninės apžiūros egzistuoja - kartais, kai reikia. Mokesčiai mokami - jeigu tai duoda kokios nors naudos. Jeigu ne, dirbama "juodai". Ko galima išvengti, vengiama, jei negalima - susimokama. Graikiško ūkio savitumas - daug produkcijos, kuriai nereikia kasos aparatų. Reiklios valstybės rankutės apeinamos tarpusavio susitarimais, paprasčiausiu registravimu plyštelėjusiame sąsiuvinyje. Labai svarbi šeima Tikras graikas pabunda ir eina miegoti su rūkstančia cigarete, jis turi sveiką ir spazmuoti nuo juoko verčiantį humoro jausmą bei nepataisomo optimizmo, gardžiai sumišusį su tikru gebėjimu džiaugtis esama diena.
0

Grožio samprata ir jo reikšmė asmenybės formavimuisi paauglystėjeparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Grožio samprata. Istorinė grožio sampratos raida. Grožio samprata šiandien. Paauglystė: brendimo laikotarpis, tapatumo formavimasis. Veiksniai, turintys įtakos požiūriui į savo kūną: šeima, bendraamžiai, žiniasklaida. Neatitikimo tarp idealo ir realybės pasekmės valgymo sutrikimai: anoreksija, bulimija. Naudota literatūra. Įvadas. Šiandien grožio etalonas liekna, aukšta, gležna, šviesiaplaukė, bei stiprus, raumeningas, agresyvus, linkęs pirmauti vyras (Ustilaitė, 2006). Kalbant apie vyrus, J. Rutherfordas (1988) išskiria du idealizuotus vyro įvaizdžius: pirmasis keršijantis vyras, kuris gina vyriškąją garbę, kovoja prieš visas galimas grėsmes, kad sugrąžintų tvarką. Antrasis naujasis vyras, kuris jautrus moterims, vaikams. Jis kuria tėvystės madą, pasirodydamas, kaip stiprus, bet švelnus globėjas (percituota iš Giddens, 2001). Analizuojant literatūrą patebėta, kad kalbant apie moteris pabrėžiama jų fizinė išvaizda bei moteriškumui būdingos savybės švelnumas, rūpestingumas, globėjiškumas. Vyrų fizinė išvaizda nėra tokia svarbi, kadangi svarbiau agresyvumas, stiprumas. Reikia paminėti, kad stiprumas asocijuojasi su raumeningumu, todėl idealūs vyrai raumeningi vyrai. Galima daryti išvadą, kad visuomenė iš vyrų nereikalauja būti gražiais (tik reikalauja būti stipriais), tačiau moteris skatina rūpintis savo išvaizda. Todėl šiame darbe bus daugiau svarstoma moterų grožio samprata bei jos reikšmė paauglėms. Tiek moterys, tiek vyrai stengiasi pasiekti savo grožio idealą lieja prakaitą sporto klubuose, laikosi įvairiausių dietų, vaikšto į soliariumus, grožio salonus, netgi ryžtasi kūno tobulinimo operacijoms. Net sporto klubų pagrindinis tikslas ne palaikyti gerą sveikatą, savijautą, bet sulieknėti. Sukuriamas įspūdis, jog kūno lavinimas yra pagrindinis ir svarbiausias mankštinimosi tikslas, formuojama iliuzija, kad tobulas kūno sudėjimas yra vienareikšmiška socialinės sėkmės sąlyga (Jankauskienė,...
0

Grupės ir komandosparsisiųsti


Lapų skaičius: 33
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įžanga. Grupės samprata ir apibrėžimas. Grupės samprata. Grupės veiksniai. Grupės apibrėžimas. Idealios grupės modelis. Formalios ir neformalios grupės. Grupės struktūra ir vadovavimas. Sprendimų priėmimas grupėje. Grupinio darbo privalumai ir trūkumai. Grupinio darbo privalumai. Grupinio darbo trūkumai. Komandos samprata ir reikšmė. Komandos apibrėžimas. Komandos reikšmė ir naudingumas. Komandos formavimo stadijos. Komandinis darbas. Komandų efektingumas(kaip grupę paversti komanda). Efektyvaus komandų formavimo sąlygos. Komandos efektyvumą atspindintys bruožai. Komandos efektyvumą lemiantys veiksniai. Komandos efektyvumo principai. Komandos vaidmenys. Vaidmenys komandoje. Veikla komandoje. Komandos normos. Komandos funkcijos. Formalios ir neformalios komandos. Komandos sutelktumas. Komandų nukreipimas į veiklą. Komandų vidaus konfliktai. Išvados. Naudoti ir cituoti informacijos šaltiniai. Priedai. Kuriant naują firmą sudaroma firmos organizacinė struktūra, nuo kurios priklauso, kokio tipo bus organizacija, kas kam bus pavaldus ir t.t. Tačiau būtina nepamiršti suprojektuoti ir darbus toje (ar jau veikiančioje) firmoje. Pastaruoju metu vis labiau populiarėja komandinis darbo projektavimas. Pastebėta, jog kai užduotis pateikiama ne vienam asmeniui, o grupei pasiekiami geresni rezultatai, padidėja darbo našumas. Žinoma, yra ir trūkumų. Pagrindinis jų yra papildomi laiko bei piniginiai kaštai. Su grupiniu darbu susiduriama, kai žmonės priverstinai (per formalias valdymo – organizacines struktūras) ar savanoriškai (per neformalias grupes) susiburia į grupę siekti bendro tikslo. Sąvoka komanda – „team“ labaiusiai paplitusi sporte ir angliškai kalbančių šalių literatūroje. Įmonėse vartuojama sąvoka – grupė – suprantama kaip iš kelių darbuotojų susibūręs darbo vienetas, kuris ieną ar kelis uždavinius gali išspręsti gerokai afektyviau nei pavieniai darbuotojai. Darbo tikslas – apibrėžti, kas yra grupės ir komandos organizacijoje ir išaiškinti, kaip grupę paversti komanda. Darbo uždaviniai. Pateikti grupės apibrėžimą ir apibūdinti grupių rūšis. Apibūdinti idealios grupės modelį. Aptarti grupinio darbo privalumus ir trūkumus. Apibūdinti komandos sąvoką, reikšmę ir naudingumą.
0

Grupės tyrimas sociometriniu metoduparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: ĮVADAS. Asmenybė pasireiškia per santykį su supančiu pasauliu. Socializacijos proceso eigoje žmogus pripranta veikti tam tikroje socialinėje aplinkoje ir atitikti visuomenės normas, atranda jos ideologiją ir moralę. Tiriamieji. Sociometrinė apklausa atlikta Vilniaus 11 vidurinės mokyklos Vb klasėje. Apklausta 16 vaikų. Aštuoni tiriamųjų – berniukai, aštuonios – mergaitės. Darbo tikslai. Nustatyti klasės lyderius, atstumtuosius bei izoliuotuosius.. Hipotezės. Darbo eiga. Sociometrinio testo duomenų analizė. Asmens populiarumo statusas . REZULTATAI. Rezultatai rodo, kad aukščiausią pasirinkimo skaičių gavo Oksana. Jos sociometrinis statusas yra lygus 1 - ją pasirinko visi klasės vaikai. Ji taip pat yra lyderė pagal pirmųjų pasirinkimų skaičių. “Tikro draugo” kriterijus. REZULTATŲ APTARIMAS. Pirma darbo hipotezė buvo apie tai, kad lyderiai pagal skirtingus kriterijus skirsis. REZULTATAI. Pasakodami anekdotus kiekvienas grupelės narys papasakojo savo anekdotą ir išklausė kitų narių anekdotus. REZULTATAI. Vaikai išklausę instrukciją, atsistojo ratuku. Tarp vaikų kilo ginčai, kas atsistos į vidų. Tada tyrėjas pats pasiūlė, kad tai padarytų Dima (izoliuotas vaikas, kuriam sėkmingai . PROGRAMOS ĮVERTINIMAS. Vertinant paruoštą programą, reikia pasakyti, kad antra dalis buvo sėkmingesnė, nei pirmoji. IŠVADOS. 11-mečių vaikų klasėje sociometrinis nario statusas turi tendenciją nekisti keičiantis kriterijams.
0

Grupių konfliktai ir derybosparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Kontrolinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Konflikto samprata. Grupių rūšys, skirstymas ir konfliktų tipai. Konfliktu priežastys. Derybos - konfliktu sprendimo budas.derybų samprata. Derybų tipai. Derybų etapai. Derybų pradžia. Derybų procesas. Derybų pabaiga. Išvados. Literatūros sąrašas. Gyventi be konfliktų neįmanoma. Konfliktas – tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar požiūrių susidūrimas, rimti nesutarimai, kurių metu užvaldo nemalonūs jausmai ar išgyvenimai. Dažnai girdime šį žodį kasdieniniame savo gyvenime: darbe, namuose, įstaigose, valstybėje. Būname konfliktų dalyvias, klausytojais, pašaliniais asmenimis. Kartais atrodo, kad konfliktai gali kilti bet kurioje situacijoje, bet kurioje gyvenimo srityje, bet kurioje aplinkoje, bet kuriuo metu – nelauktai ir visai netikėtai. Norime ar ne, konfliktas yra tapęs neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, turbūt nė vienas negalėtume pasakyti, kad niekada nekonfliktavome? Dažnai girdime, kad nesutapo nuomonė, charakteriai, išsiskyrė požiūriai, interesai. Visi šie reiškiniai vienaip ar kitaip atveda prie konfliktų, kurie šiuolaikinėje visuomenėje yra labai aktualūs.
0

Gyvūnų prisitaikymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Jaunikliai. Įgūdžiai ir instinktai. Paukščių ritualai. Primatai. Neandartalietis ir beždžionžmogė. Išvados. Prisitaikyti- reiškia išlikti. Gamta sudėliojo viską taip, kad keikvienas gyvūnas rado savo nustatytą vietą žemėje. Vieni gyvena miškuose, kiti vandenyje, treti lindi po žeme. Kiekviena rūšis turi savitą prisitaikymo būda savo teritorijoje. Evoliucija išmokino gyvūnus įvairiausių, stebinančių prisitaikymo būdų, kurie padeda jiems išlikti. O tie, kurie nespėjų išmokti lemtingų pamokų- išnyko. Gyvūnų jaunikliai nuo pat mažens turi stengtis kabintis į gyvenimą. Gamta- žiaurūs namai. Visur tyko pavojai, tačiau jų turimi instinktai, geresnis prisitaikymas prie gamtos ir svarbios pamokos įgytos iš mamos padeda išgyventi. Tačiau trečdalis jauniklių žūsta pirmaisiais gyvenimo mėnesiais. Žinduolių jaunikliai gauna daugiausiai dėmesio iš savo tėvų. Vieni jaunikliai turi daug laiko pramogoms ir žaidimams, o kiti, jau po kelių valandų turi kabintis į gyvenimą. Pavyzdžiui panda rūpinasi savo jaunikliu apie 3 metus, ir jauniklis gali ramiai ir ilgai mokintis gyvenimo subtilybių, o vos prieš kelias valandas gimęs buivolas jau turi bėgti neatsilikdamas nuo savo kaimienės.
0

Homogeninio ir heterogeninio triukšmo įtaka veiklos efektyvumuiparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Įtaka veiklos efektyvumui. Rezultatai. Tyla Heterogeninis t. Homogeninis t. Tyla Grafikas. Homogeninio ir heterogeninio triukšmo eksperimentinis darbas. Įvadas. Tam, kad suvokti bet kokį reiškinį, reikalinga, kad jis galėtų sukelti orientyrinę reakciją, kuri leistų mums nukreipti į jį savo jutimo organus. Panašus atsitiktinis arba neatsitiktinis kryptingumas ir psichinės veiklos sukoncentravimas ties kuriuo nors objektu ir vadinasi dėmesys. Be jo suvokimas yra neįmanomas. (2, 157,). Kadangi buvo atrasti dėmesio neuronai, naujumo ląstelių –detektorių, o taip pat dominantų, esančių fiziologiniu dėmesio koreliatu tyrimas, galima teigti, kad dėmesys yra psichinis darinys, kurio struktūros anatominiu ir fiziologiniu požiūriu yra santykinai nepriklausomos nuo sensorinių procesų. (2, 157,) Sunkumai aiškinant dėmesį iškyla dėl to, kad negali būti atrastas grynasis dėmesys, nes funkciškai tai visada yra dėmesys kažkam. Dėmesys sąlygoja selektyvumą, sąmoningą arba pusiau sąmoningą informacijos, kuri patenka per jutimo organus, atranką. (2, 157,). Dėmesį galima apibrėžti kaip sąmonės sąryšį su tam tikru objektu, veikla, sąmonės sutelkimu ties konkrečiu objektu arba veikla. (3;195,). Pagal to ryšio kilmę dėmesys yra skirstomas į:. Visos trys dėmesio rūšys tarpusavyje susipynusios, bet jų atskyrimas yra labai svarbus (pvz., analizuojant darbingumo periodus, veiklos efektyvumo pokyčius ir t.t. Dėmesio savybės(išskiriamos 3 pagrindinės dėmesio savybių grupės) (4; 13-14,). Dėmesio intensyvumas. Platumas (dėmesio apimtis ir pasiskirstymas). Pastovumas ir dinamiškumas (dėmesio perkėlimas, atsparumas triukšmui ir dėmesio svyravimui). Dėmesio patvarumui ir intensyvumui didelės reikšmės turi veiklos...
0

Homogeninio ir heterogeninio triukšmo įtaka veiklos efektyvumuiparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Dėmesys – tai savita ir sudėtiga psichikos savybė, susitelkti į vieną ar kelis objektus. Jis tarsi filtras, kuris išrenka reikalingus išorinius poveikius ir signalus. Bet koks pažinimo procesas yra nukreiptas į tam tikrą objektą, kuris juose atsispindi {2}. Be dėmesio neįmanomas normalus žmogaus egzistavimas, be jo negalėtume mokytis nes nieko nepastebėtume ir neprisimintume, nejaustume jokių išorinių ar vidinių poveikių, būtume paprasčiausios bežadės būtybės. Temperamentas ir charakteris Asmenybės kryptingumas Emocijos. triukšmo intensyvumo METODIKA REZULTATAI Bandymo metu gautų rezultatų lentelė Sudėčių kiekio dinamikos grafikas. Kiekvienos serijos metu padarytų klaidų kiekis REZULTATŲ APTARIMAS Šiuo bandymu mėginsime išsiaiškinti kaip įvairūs faktoriai veikia mūsų atliekamos veiklos efektyvumą. Kaip jau minėta įvade, kadangi žmogaus atliekamo darbo kokybė tiesiogiai priklauso nuo dėmesio: kuo mažiau susikaupiame ties darbu, tuo blogiau ir neefektyviau jis atliekamas; tai galima sakyti, kad tirsime kaip įvairūs faktoriai įtakoja mūsų dėmesio sukaupimą.
0

Įgūdžių susidarymo įpatumaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. 1psl. Priedai. Laboratorinio darbo aprašymas. Surinktų duomenų pavyzdys. Įgūdžiai – tai pratybomis įtvirtinti veiksmų atlikimo būdai, suautomatinti sqąmoningos veiklos komponentai. Jie padeda veikti tiksliai, greitai ir lengvai, naudojant mažiausiai energijos“ (J.Lapė, G.Navikas, 2003, p.198). Pavyzdžiui, skaitydami knygas, mes negalvojame apie tai kaip skaityti atskiras raides ir jungti jas į žodžius, tai vyksta automatiškai, nes visas mūsų dėmesys būna sutelktas į skaitomo teksto turinį. Kiekvienas žmogus turi daug įgūdžių: vaikščiojimo, skaitymo, rašymo, mašinos vairavimo, šaudymo ir kt. Gali būti skiriami išorinės veiklos – judėjimo ir vidinės veiklos – protiniai įgūdžiai. Paprastai skiriamos keturios įgūdžių rūšys: sensoriniai – sugebėjimas tiksliai ir greitai atpažinti ženklus, pastebėti detales, garsus, nustatyti atstumą iš akies, iš skonio ir kvapo atpažinti sudedamąsias patiekalo dalis ir kt., motoriniai – įgūdis eiti, bėgti, išlaikyti pussiausvyrą važiuojant dviračiu, groti akordeonu nežiūrint į klaviatūrą ir kt., sensomotoriniai – kai atliekami judesiai kontroliuojami regėjimu ar klausa: tai piešimas, rašymas, automobilio vairavimas ir t.t., intelektiniai – matematikos uždavinių , problemų sprendimas, darbo planavimas ir kt. Darbo tikslas: Nustatyti skirtingų sąlygų poveikį kai kurių grafinių įgūdžių formavimuisi. Darbo uždaviniai: Palyginti pirmosios ir antrosios serijos rezultatus, palyginti dviejų grupių rezultatus ir nustatyti ar skirtingos sąlygos veikia žmonių įgūdžių formavimąsį.
0

Paieška


bottom