top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Baudžiamoji teisė specialioji dalis 2001mparsisiųsti


Lapų skaičius: 44
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Baudžiamosios teisės specialioji dalis ir jos sistema. Baudžiamosios teisės specialiosios dalies samprata. Baudžiamosios teisės bendrosios ir specialiosios dalių vienybė. Baudžiamosios teisės specialiosios dalies sistema ir jos sudarymo principai. Naujo lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso specialiosios dalies sistema. Nusikaltimų kvalifikavimo pagrindai. Baudžiamosios teisės bendrosios ir specialiosios dalių normos, naudojamos kvalifikuojant nusikaltimus. Baudžiamosios teisės specialiosios dalies normų konkurencija. Normų konkurencijos rūšys. Normų apimties konkurencija. Nusikaltimas žmonijai ir žmoniškumui. Genocido samprata ir požymiai. Sąrašas baigtinis!. Subjektas. Subjektyvioji pusė. Okupuotos valstybės civilių trėmimas. Karo nusikaltimų ir genocido panašumai ir skirtumai. Marodieriavimas. Antivalstybinių organizacijų (ao)kūrimas ir aktyvus dalyvavimas jų veikloje.
0

Baudžiamoji teisė specialioji dalis 3parsisiųsti


Lapų skaičius: 36
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Nusikaltimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams. 178 str. Vagystė. Neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis. Plėšimas. Turto prievartavimas. Turto iššvaistymas. Svetimo turto, lobio pasisavinimas. Turtinės žalos padarymas apgaule. Turto sunaikinimas ir sugadinimas. Turto nusikalstamu būdu įsigijimas ir realizavimas. Autorystės pasisavinimas. Kontrabanda. Neteisėtas prekių neišvežimas. Neteisėtas namų gamybos spirituotų gėrimų gaminimas, įrangos laikymas. Netikrų pinigų ir vertybinių popierių pagaminimas, laikymas ir realizavimas. Netikrų mokėjimo instrumentų, skirtų atsiskaityti negrynaisiais pinigais, gaminimas ir disponavimas jais. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. Kyšininkavimas. Tarnybos pareigų neatlikimas. Nusikalstamas susivienijimas. Teroro aktas. Žmogaus pagrobimas įkaitu. Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogstamosiomis medžiagomis. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis be tikslo juos platinti. Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas. Viešosios tvarkos pažeidimas. Savavaldžiavimas. Pelnymosi iš kito asmens prostitucijos sudėtis. Baudžiamųjų įstatymų, ginančių nuosavybę, raida.
0

Baudžiamoji teisė specialioji dalis 4parsisiųsti


Lapų skaičius: 40
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Bt spec.dalis ir jos sistema. Normų konkurencija. Specialioji dalis. Nusikaltimai žmoniškumui. Genocidas. Tarptautinės teisė draudžiamas elgesys su žmonėmis. Karo nusikaltimai. Karo nusikaltimų rūšys. Karo nusikaltimų rūšinė sudėtis. Nusikaltimai valstybei. Nusikaltimai lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai. (nusikaltimai lietuvos respublikos suverenitetui). Valstybės perversmas. Kėsinimasis į lietuvos respublikos prezidento gyvybę. Kėsinimasis į kitą valstybės ar tarptautinės viešosios. Organizacijos atstovo gyvybę. Išdavystė. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš lietuvos respubliką. Šnipinėjimas. Kolaboravimas. Antikonstitucinių grupių ir organizacijų kūrimas. Vieši raginimai smurtu pažeisti lietuvos valstybės suverenitetą. Piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais. Neteisėtas disponavimas informacija, kuri yra valstybės paslaptis. Valstybės paslapties atskleidimas. Nusikaltimai žmogui. Neatsargus gyvybės atėmimas. Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės. Padėjimas nusižudyti. Nusikaltimai žmogaus sveikatai. Sunkus sveikatos sutrikdymas. Sunkus sveikatos sutrikdymas labai susijaudinus. Sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo. Nesunkus sveikatos sutrikdymas. Nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas. Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei. Neteisėtas abortas. Privertimas darytis neteisėtą abortą. Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus. Sveikatą arba žmogaus terorizavimas. Nusikaltimai žmogaus laisvei. Neteisėtas laisvės atėmimas. Prekyba žmonėmis. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui. Seksualinis prievartavimas. Privertimas lytiškai santykiauti. Seksualinis priekabiavimas. Mažamečio asmens tvirkinimas. Nusikaltimai ir baudžiamienusižengimai. Asmens garbei ir orumui. Šmeižimas. Įžeidimas.
0

Baudžiamoji teisė specialioji dalis konspektaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 27
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: . Teisinis nusikaltimų kvalifikavimo pagrindas. Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies normų konkurencija. Normų konkurencijos rūšys. Šnipinėjimas. 123 straipsnis. Piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais. Neteisėtas disponavimas informacija, kuri yra valstybės paslaptis. Valstybės paslapties atskleidimas. 126 straipsnis. Valstybės paslapties praradimas. Nusikaltimų žmogaus gyvybei samprata ir rūšys. Nužudymo sąvoka ir požymiai. Nužudymo atskyrimas nuo kitų nusikaltimų, susijusių su gyvybės atėmimu žmogui. Nužudymą kvalifikuojamieji požymiai. Privilegijuoti nužudymai. Nužudymo labai susijaudinus objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Sukurstymo nusižudyti ar privedimo ar privedimo prie savižudybės samprata, objektyvieji ir subjektyvieji šių nusikaltimų požymiai. Padėjimas nusižudyti. Eutanazijos baudžiamumas. Sveikatos sutrikdymo samprata. Sveikatos sutrikdymo rūšys, jų masto nustatymo tvarka. Sunkus sveikatos sutrikdymas. Objektyvūs šio nusikaltimo požymiai. Sunkų sveikatos sutrikdymą kvalifikuojantieji požymiai. Nesunkus sveikatos sutrikdymas. Objektyvūs šio nusikaltimo požymiai, jo atskyrimas nuo sunkaus ir nežymaus sveikatos sutrikdymo. Nesunkų sveikatos sutrikdymą kvalifikuojamieji požymiai. Nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas. Objektyvieji ir subjektyvieji šio nusikaltimo požymiai. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas. Šio nusikaltimo atskyrimas nuo kitų nusikaltimų, susijusių su žmogaus veiksmų laisvės varžymu. Išžaginimas. Objektyvieji ir subjektyvieji šio nusikaltimo požymiai. Lytinio santykiavimo ir bejėgiškos būklės sampratos. Išžaginimą kvalifikuojamieji požymiai. Seksualinis prievartavimas. Objektyvieji ir subjektyvieji nusikaltimo požymiai, atskyrimas nuo išžaginimo ir nuo mažamečio asmens tvirkinimo. Mažamečio asmens tvirkinimas. Šio nusikaltimo požymiai ir atskyrimas nuo seksualinio prievartavimo. Privertimas lytiškai santykiauti. Šio nusikaltimo atskyrimas nuo išžaginimo ir seksualinio prievartavimo. Seksualinis priekabiavimas. Šio baudžiamojo nusižengimo objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Privertimas lytiškai santykiauti. Šio nusikaltimo atskyrimas nuo išžaginimo ir seksualinio prievartavimo.
10

Baudžiamoji teisė specialioji dalis su 11 uždavinių-atsakymųparsisiųsti


Lapų skaičius: 47
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Bt specialiosios dalies samprata ir ryšys su bendrąja dalimi. Nusikaltimų kvalifikavimo ir bt specialiosios dalies normų konkurencijos sampratos. Genocido sudėties analizė ir atskiriamas nuo karo nusikaltimų. Karo nusikaltimų rūšys, šių nusikaltimų rūšinės sudėties analizė ir atskyrimas nuo panašių nusikaltimų. Vieno iš nusikaltimų lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai sudėties analizė bei atskyrimas nuo panašių nusikaltimų. Vieno iš nusikaltimų žmogaus gyvybei sudėties analizė bei atskyrimas nuo panašių nusikaltimų. Vieno iš nusikaltimų žmogaus sveikatai ir gyvybei analizė bei atskyrimas nuo panašių nusikaltimų. Nusikaltimų, pavojingų žmogaus sveikatai ir gyvybei rūšys ir neteisėto aborto sudėties analizė. Vieno iš nusikaltimų žmogaus laisvei sudėties analizė bei atskyrimas nuo panašių nusikaltimų. Vieno iš nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei sudėties analizė bei atskyrimas nuo panašių nusikalstamų veikų. Šmeižimo sudėties analizė ir atskyrimas nuo įžeidimo. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų vaikui ir šeimai rūšys ir piktnaudžiavimo tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų. Teisėmis ar pareigomis sudėties analizė. Nusikaltimų asmens privataus gyvenimo neliečiamumui rūšys ir neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo sudėties analizė bei atskyrimas nuo panašių nusikaltimų. Vieno iš nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams nusikaltimų sudėties analizė bei atskyrimas nuo panašių nusikalstamų veikų. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų ekonomikai ir verslo tvarkai rūšys ir kontrabandos sudėties analizė. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų finansų sistemai rūšys ir netikru pinigu ar vertybiniu popierių pagaminimo, laikymo arba realizavimo; netikrų mokėjimo instrumentų, skirtų atsiskaityti negrynais pinigais, gaminimo ar neteisėto disponavimo jais sudėčių analizė. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams rūšys ir kyšininkavimo sudėties analizė bei šių nusikalstamų veikų subjektas. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų teisingumui rūšys ir melagingų parodymų, išvadų ir vertimo sudėties analizė. Nusikaltimų visuomenės saugumui rūšys ir nusikalstamo susivienijimo sudėties analizė bei atskyrimas nuo panašių nusikaltimų. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų susijusių su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis rūšys ir neteisėto disponavimo šiais dalykais sudėties analizė. Nusikaltimų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis rūšys ir neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti sudėties analizė. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų transporto eismo saugumui rūšys ir keliu transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo sudėties analizė. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų viešajai tvarkai rūšys ir viešosios tvarkos pažeidimo sudėties analizė. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valdymo tvarkai rūšys bei atskyrimas ir savavaldžiavimo sudėties analizė sudėties analizė bei atskyrimas nuo panašių nusikaltimų. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų dorovei rūšys ir pelnimosi iš kito asmens prostitucijos sudėties analizė. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų krašto apsaugos tarnybai samprata ir rūšys.
5

Baudžiamoji teisė specialioji dalis teorija su praktika iki 155 strparsisiųsti


Lapų skaičius: 31
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: BT specialiosios dalies sąvoka ir sistema. Specialioji dalis yra BT ir BK normų, kurios nustato atsakomybę už atskiras nusikaltimų rūšis, visuma. Spec. dalies normos sudarytos atsižvelgiant ir vadovaujantis bendrosios dalies normomis ir nustato nusikaltimų rūšis, apibrėžia kiekvieno nusikaltimo būtinus sudėties požymius, taip pat nustato bausmių už tuos nusikaltimus rūšis ir ribas. Dispozicijoje – požymiai, sankcijoje – bausmės rūšis ir ribos. Spec. dalies normose yra įvardytos visos veikos, kurios laikomos nusikaltimu. Tai apsprendžia nusikaltimo sąvoka, kuri apibrėžia BK 11 str. Iki 1957 m. nusikaltimas buvo apibrėžtas kaip pavojinga veika ir buvo taikoma analogija. BT bendrosios ir specialiosios dalių normos sudaro vieningą visumą. Visos spec. dalies normos yra inkorporuotos į BK. Kai kuriose šalyse, kur BT kodifikuota, nebūtinai visi įstatymai, kurie nustato atsakomybę, yra inkorporuoti į BK (Vokietijoje). Spec. dalies sistemos pagrindas yra nusikaltimo objektas – gėris, vertybė, į kurią ta veika kėsinamasi.
0

Baudžiamojo proceso išsamumo principaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 24
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Baudžiamojo proceso principų sąvoka ir jų reikšmė. Baudžiamojo proceso išsamumo principų užtikrinimo įstatyminės prielaidos. Visapusiškumas. Objektyvumas. Pilnutinumas. Nusikalstamos veikos atskleidimas per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Įrodymų samprata ir jų reikšmė įgyvendinant baudžiamojo proceso išsamumo principus. Žmogaus teisių apsauga įgyvendinant baudžiamojo proceso išsamumo principus. Išvados. Šios temos aktualumą lemia tai, kad baudžiamojo proceso teisės sistemoje, jo normų hierarchijoje principai užima centrinę, svarbiausią vietą. Tai viso proceso, procesinės procedūros, pagrindinės, pamatinės normos. Atskleidžiant temą labai sudomino teisininkų palskio e., kazlausko m. Išdėstytos mintys ypač todėl, kad šiuo metu jau yra parengtas naujasis baudžiamojo proceso kodeksas, kuris įsigalios 2003 m. Gegužės 1 d. Ir, aišku, skiriasi naujojo ir senojo kodeksų turinys, ir šie autoriai jau nagrinėja naująjį bpk ir jo problemas.
0

Baudžiamojo proceso kospektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 90
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Tema. Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso sąvoka, funkcijos ir proceso tipai. Proseco funkcijos. Baudžiamojo proceso tipai (formos). Klasikinis rungimosi procesas. Tiriamasis procesas. Mišrusis procesas. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos. Baudžiamojo proceso mokslas. Tema. Baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso teisės sąvoka. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai. Baudžiamojo proceso teisės šaltinių samprata ir rūšys. Lr konstitucija. Tarptautinės sutartys. Įstatymai. Kiti norminiai teisės aktai. Baudžiamojo proceso kodeksas. Baudžiamojo proceso normų galiojimas erdvės, laiko ir asmenų atžvilgiais. Galiojimas erdvės (teritorijos) atžvilgiu. Galiojimas laiko atžvilgiu. Galiojimas asmenų atžvilgiu. Lat’o nutarčių, lat’o senato nutarimų ir konstitucinio teismo nutarimų reikšmė bp. Baudžiamojo proceso teisės ir baudžiamosios teisės santykis. Tema. Baudžiamojo proceso principai. Baudžiamojo proceso principų samprata ir reikšmė. Baudžiamojo proceso principų sistema. Konstituciniai baudžiamojo proceso principai. Atskirų baudžiamojo proceso principų turinys. Nekaltumo prezumpcija. Proceso teisingumas (sąžiningumas). Proporcingumas. Teisingumą vykdo tik teismas. Rungimosi principas. Proceso viešumo principas. Proceso išsamumas ir greitumas. Teisė į gynybą. Proceso kalba. 0 teisėjo/teismo nešališkumo ir nepriklausomumo principas. Legalumas (baudžiamojo persekiojimo privalomumas) ir tikslingumas. Tema. Baudžiamojo proceso subjektai. Baudžiamojo proceso subjektų samprata ir sistema. Valstybės institucijos ir pareigūnai – baudžiamojo proceso subjektai. Teismas ir ikiteisminio tyrimo teisėjas. Prokuroras. Ikiteisminis tyrimas. Bylų procesas pirmosios instancijos teisme. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Nuosprendžio ir nutarties vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Ikiteisminio tyrimo įstaigos ir pareigūnai. Proceso dalyviai. Proceso dalyvių sąvoka. Įtariamasis. Kaltnamasis. Baudžiamojon atsakomybėn traukiamas juridinis asmuo. Gynėjas. Nukentėjusysis (bpk 28 str.). Nukentėjusiojo sąvoka. Pripažinimas nukentėjusiuoju. Nukentėjusiojo teisės ir pareigos. Civilinis ieškovas. Civilinio ieškovo sąvoka (bpk 110 str). Civilinio ieškovo teisės. Civilinio ieškovo pareigos. Civilinis atsakovas. Civilinio atsakovo sąvoka. Atstovai. Atstovavimo samprata ir rūšys. Atstovai pagal įstatymą (bpk 53 str). Įgaliotieji atstovai (bpk 55 str). Atstovų teisės ir pareigos (bpk 54, 56 str). Kiti baudžiamajame procese dalyvaujantys asmenys. Įrodinėjimo procese dalyvaujantys asmenys – liudytojas, specialistas ir ekspertas. Pagalbines funkcijas atliekantys asmenys – vertėjas, teisiamojo posėdžio sekretorius. Teismo procesą ar atskirus proceso veiksmus stebintys asmenys. V tema. Gynyba ir gynėjas. Bendrieji gynybos baudžiamajame procese klausimai. Gynėjo teisės ir pareigos. Gynėjo kvietimas, paskyrimas, pakeitimas ir atsisakymas. Gynėjo kvietimas. Gynėjo paskyrimas. Gynėjo pakeitimas. Gynėjo atsisakymas. Neteisėtas gynybos priemones naudojančio gynėjo nušalinimas. Būtinas gynėjo dalyvavimas. Vi tema. Nušalinimas. Nušalinimo samprata. Nusišalinimas. Nušalinimo teisė ir pagrindai. Proceso subjektų nušalinimo tvarka. Advokato ir advokato padėjėjo nušalinimas. Vii tema. Apskundimas ikiteisminio tyrimo metu. Teisė pateikti skundą. Skundų nagrinėjimas ir išsprendimas. Ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmų ir nutarimų apskundimas. Prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų apskundimas. Skundų dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų nagrinėjimas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo proceso veiksmų bei nutarčių apskundimas ir skundų išsprendimas. Apskundimas kitose proceso stadijose. Viii tema. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas. Žalos atlyginimo baudžiamajame procese samprata ir būdai. Savanoriškas žalos atlyginimas. Žalos atlyginimas, kai pareiškiamas civilinis ieškinys. Civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje samprata. Civilinio ieškinio pareiškimas. Prokuroro pareiga pareikšti civilinį ieškinį. Civilinio ieškinio nagrinėjimas. Civilinio ieškinio išsprendimas. Civilinio ieškinio užtikrinimas. Ix tema. Tarptautinis bendradarbiavimas baudžiamajame procese. Tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamajame procese pagrindai ir tvarka. Užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų prašymų vykdymas. Prašymas pradėti arba perimti baudžiamąjį persekiojimą. Asmenų išdavimas iš lr (ekstradicija). Asmenų išdavimo iš lietuvos respublikos tvarka. Supaprastinta asmenų išdavimo iš lr tvarka. Suimto arba nuteisto asmens laikinas perdavimas kitai valstybei ar tarptautiniam baudžiamajam teismui proceso veiksmams atlikti. Prašymas užsienio valstybei išduoti asmenį. Europos arešto orderis. Tarptautinės bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose organizacijos ir priemonės europoje. Europos policijos biuras (europolas). Ryšių teisėjai ir prokurorai. Europos teismo įstaigų tinklas (ejn). Eurojustas. X tema. Įrodymai baudžiamajame procese. Įrodymų sąvoka. Įrodymų sąsajumas (liečiamumas). Įrodymų leistinumas. Duomenų gavimas įstatymų nustatyta tvarka. Duomenų gavimas teisėtais būdais. Įrodymų teorija ir įrodymų teisė. Įrodinėjimo samprata. Įrodinėjimo pareiga. Įrodinėjimo tikslas. Duomenų pateikimo, rinkimo ir įrodinėjimo santykis. Įrodinėjimo etapai. Reikšmingų tyrimui ir bylos nagrinėjimui duomenų rinkimas ar pateikimas. Reikšmingų tyrimui ir bylos nagrinėjimui duomenų fiksavimas. Surinktų ar pateiktų duomenų išankstinis patikrinimas. Surinktų, pateiktų ar teismo išreikalautų duomenų tyrimas teismo proceso metu. Duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. Įrodymų klasifikavimas ir rūšys.įrodymų klasifikavimas. Įrodymų rūšys. Atskiros įrodymų rūšys. Kaltinamojo parodymai.įtariamojo parodymai.ludytojo ir nukentėjusiojo parodymai. Liudytojo sąvoka ir liudytojo parodymų dalykas.liudytojo teisės, pareigos ir atsakomybė.liudytojo imunitetai. Liudijimo ypatumai.liudytojo parodymų vertinimas.nukentėjusiojo parodymai ir jų vertinimas.ekspertizės aktas.eksperto sąvoka ir ekspertų sąrašas.eksperto teisės, pareigos ir atsakomybė.ekspert. Akto turinys.ekspertizės akto vertinimas. Specialisto sąvoka, pareigos,išvada. Daiktai kaip įrodymai. Daiktų profesinis įforminimas ir laikymas. Daiktų kaip įrodymų vertinimas. Xi tema. Procesinės prievartos priemonės. Procesinės prievartos priemonių samprata ir sistema. Kardomosios priemonės 119str, 120str. Įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo. Užstatas. Dokumentų paėmimas. Įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Specialiosios kard.priemonės. Kardomosios priemonės panaikinimas ir pakeitimas. Kitos procesinės prievartos priemonės.samprata. Taikymo tikslai.asmenys, kurių atžvilgiu taikomos kitos procesinės prievartos priemonės. Valstybės subjektų kompetencijos skiriant kitas prievartos priemones. Atskirų procesinių prievartos priemonių taikymas. Laikinas sulaikymas. Atidavimas įsveikatos priežiūros įstaigą. Atvesdinimas. Asmens apžiūra. Pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimas. Krata ir asmens krata. Poėmis ir pašto siuntų poėmis. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas. Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolė bei įrašų darymas. Prokuroro teisė susipažinti su informacija. Fotografavimas, filmavimas, matavimas, rankų atspaudų ir pavyzdžio genetinei daktiloskopijai paėmimas. Laikinas nušalinimas nuo pareigų ar laikinas teisės užsiimti tam tikra veikla sustebdymas. Savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai, nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų atlikimas ir slaptas sekimas. Bauda ir areštas. Xii tema. Ikiteisminis tyrimas. A. Ikiteisminio tyrimo (it) bendrosios nuostatos. It samprata. Uždaviniai. It procesinės prielaidos. It subjektai. Prokuroro įgaliojimai ( bpk 169, 170 str.). It pareigūnų įgaliojimai(bpk 171,172str.). It teisėjo įgaliojimai (bpk 173str.). It veiksmų atlikimas proceso dalyvių iniciatyva(bpk 178str.). Atskiros bendrosios it atlikimo taisyklės. It vieta. Atskirieji pavedimai. It terminai. It duomenų neskelbtinumas. Teisė susipažinti su it duomenimis (bpk 181str.). B. It eiga. Ikitesminio tyrimo pradžia. Subjektai, turintys teisę pradėti ikiteisminį tyrimą. Ikitesminio tyrimo pradėjimo tvarka ir fiksavimas. Ikitesminio tyrimo subjektų veiksmai pradedant ikiteisminį tyrimą. Atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminio tyrimo veiksmai. Ikiteisminių veiksmų sąvoka ir sistema. Apklausa. Šaukimas į apklausą. Ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro atliekama liudytojo ir nukentėjusiojo apklausa. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama liudytojo ir nukentėjusiojo apklausa. Įtariamojo apklausa. Pranešimas apie įtarimą. Ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro atliekama įtariamojo apklausa. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama įtariamojo apklausa. Nepilnamečių apklausos ypatumai. Akistata. Parodymų patikrinimo veiksmai (ppv). Parodymų patikrinimo veiksmų samprata ir sistema. Parodymas atpažinti (pa). Parodymų patikrinimas vietoje (pav)-196 str. Eksperimentas. Objektų tyrimas ir apžiūra (otira). Objektų tyrimas (205-206 str.). Objektų apžiūra. Ekspertizės skyrimas. Proceso veiksmų su nukentėjusiuoju ar liudytoju, kuriems taikomas anonimiškumas, ypatumai (198-204 str). It užbaigimas. It užbaigimo būdai. It užbaigimas proceso nutraukimu. It nutraukimo atvejai (212 str). It nutraukimo tvarka. Nutraukto it atnaujinimas (217). It užbaigimas kaltinamojo akto surašymu. Kaltinamojo akto (ka) surašymo momentas ir proceso dalyvių susipažinimas su it medžiaga (218). Ataskaita apie atliktus it veiksmus. Kaltinamojo akto turinys (219). Kaltinamojo akto reikšmė. Kaltinamojo akto perdavimas teismui (220). Xiii tema. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme samprata ir reikšmė. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme sąvoka. Pirmos instancijos teismo (pit) paskirtis. Procesinės veiklos subjektai. Procesinės veiklos pobūdis. Sprendimų, užbaigiančių pit procesą, pobūdis. Pagal įstatymą sudaromo teismo principas. Teisėjų nušalinimas. Teismo sudėtis ir teismingumo taisyklės. Teisėjų paskyrimo nagrinėti bylą tvarka. Bylų pite struktūra. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Bylos nagrinėjimas teisme (bat). Parengiamojo teisiamojo posėdžio dalis. Įrodymų tyrimas (271-292). Baigiamosios kalbos (293-296). Nuosprendžio priėmimas (297-310). Bylų proceso pirmosios instancijos teisme reikšme ir ryšys su kitomis proceso stadijomis. X tema. Pirmosios instancijos teismo sudėtis ir teismingumas. Teismo sudėtis. Teismingumo sąvoka. Teismingumo rūšys. Baudžiamosios bylos perdavimas iš vieno teismo kitam. Bylos perdavimas pagal teismingumą. Bylos perdavimas dėl tikslingumo. Teismų ginčų dėl bylų teismingumo sprendimas. Xv tema. Bylos parengimas nagrinėti pirmosios instancijos teime. Bylos parengimo nagrinėti teisme tvarka. Bylos parengimo nagrinėti teisme metu priimami sprendimai. Bylos perdavimas nagrinėti teisiamajame posėdyje - 233 str. Bylos nutraukimas - 235 str. Bylos perdavimas pagal teismingumą – 234 str 1d. Bylos perdavimas prokurorui - 234 str 2 ir 3d. Bylos išskyrimas į kelias ir kelių bylų sujungimas į vieną – 234 str 4 d. Bylos nagrinėjimo atidėjimas – 234 str 5 d. Teismo veiksmai teisiamajam posėdžiui paruošti. Šaukimai į teisiamąjį posėdį. Susipažinimas su byla. Prašymų nagrinėjimas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo vieksmai. Kitos organizacinio bei techninio pobūdžio priemonės teisiamajam posėdžiui paruošti. Bylos parengimo teisiamajam posėdžiui terminai. Xvi tema. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme bendrosios nuostatos. Bylos nagrinėjimo teisme bendrųjų nuostatų sistema ir reikšmė. Bylos nagrinėjimo teisme bendrosios sąlygos. Vadovavimas nagrinėjimui teisme. Tiesioginis ir žodinis nagrinėjimas teisme. Asmenys, dalyvaujantys bylą nagrinėjant teisme. Prokuroras. Nukentėjusysis. Kaltinamasis. Gynėjas. Civilinis ieškovas, civilinis atsakovas. Bylos išskyrimas, sujungimas, nutraukimas ir perdavimas prokurorui. Bylos nagrinėjimo teisme ribos. Teisiamojo posėdžio eigos ir rezultatų fiksavimas. Xvii tema. Bylos nagrinėjimo teisme eiga. Parengiamoji teisiamojo posėdžio dalis. Posėdžio sekretoriaus primetimes apie į bylos nagrinėjimą asmenis. Įrodymų tyrimas. Daiktinių įrodymų apžiūra. Dokumentų perskaitymas ir apžiūra. Teismo teisė atlikti bet kurį proceso veiksmą. Akistata. Parodymas atpažinti. Prokuroro teisė pateikti papidomus įrodymus (288 str.). Įrodymų tyrimo teisme pabaiga (292 str.). Sutrumpintas įrodymų tyrimas (273 str.). Baigiamųjų kalbų samprata (293 str.). Prokuroro kalba. Gynėjo kalba. Nukentėjusiojo, civilinio ieškovo ir civilinio atsakovo kalbos. Baigiamųjų kalbų dalyvių atsikirtimai ir pastabos. Baigiamųjų kalbų dalyvių pasiūlymai dėl nuosprendžio. Kaltinamojo paskutinis žodis (294 str.). Nuosprendžio priėmimas ir paskelbimas. Nuosprendžio samprata ir reikšmė. Nuosprendžio reikšmė. Nuosprendžio priėmimo tvarka ir sąlygos. Nuosprendžių rūšys. Nuosprendžio forma ir turinys. Įžanginė nuosprendžio dalis (304 str.). Aprašomoji nuosprendžio dalis (305 str.). Xviii tema. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Bylų proceso apeliacinės instancijos teisme samprata ir reiškmė. Nuosprendžių ir nutarčių apskundimas apeliacine tvarka. Apeliantai. Apeliacinio skundo turinys, padavimo tvarka ir terminai. Proceso veiksmai, atliekami gavus apeliacinį skundą. Nutarčių apskundimo apeliacine tvarka ypatumai. Bylos nagrinėjamos apeliacinės instancijos teisme. Bylos nagrinėjamos apeliacinės instancijos teisme bendrosios nuostatos. Apeliacinės instancijos teismo sudėtis. Bylos nagrinėjamos apeliacinės instancijos teisme ribos. Bylos nagrinėjamos apeliacinės instancijos teisme terminai. Asmenys, dalyvaujantys nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme. Bylos parengimas nagrinėti apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Apeliacinės instancijos teismo sprendimų rūšys. Nuosprendžių rūšys ir jų priėmimo pagrindai. Nutarčių rūšis ir jų priėmimo pagrindai. Nuosprendžių ir nutarčių turinys. Xix tema. Nuosprendžio vykdymas. Xx tema. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Teisėjo pranešimas. Asmenų kalbos. Nutarties priėmimas ir paskelbimas. Xxi tema. Bylų supaprastintas procesas. Xxii tema. Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų bylas. Bylų dėl ja padarytų veikų proceso samprata ir reikšmė 387-3 priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas 3 ikiteisminio tyrimo atlikimo ypatumai. Bylos nagrinėjimas teisme. Teismo nutartys. Privataus kaltinimo procesas. Privataus kaltinimo proceso samprata. Skundo ar pareiškimo padavimas. Taikinamasis posėdis. Bylos nagrinėjimą teisme. Kiti klausimai, susiję su privataus kaltinimo procesu. Bylų procesas kaltinamajam nedalyvaujant (procesas už akių). Bylų proceso kaltinamajam nedalyvaujant samprata. Bylos nagrinėjimo kaltinamajam nedalyvaujant tvarka ir ypatumai. Kaltinamajam nedalyvaujant priimto nuosprendžio apskundimas. Xxiii tema. Žemesniųjų teismų nutarčių apskundimas aukštesniesiems teismams ir skundų nagrinėjimas. Apskundimo samprata ir tvarka. Skundo nagrinėjimo aukštesniajame teisme tvarka. Aukštesniojo teismo sprendimų rūšys (bpk 442 str.). Xxiv tema. Baudžiamosios bylos atnaujinimas. Atnaujinimo samprata, reikšmė ir rūšys. Atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Naujai paaiškėjusių aplinkybių sąvoka ir rūšys. Proceso dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių pradėjimas ir naujai paaiškėjusių aplinkybių tyrimas. Klausimo dėl baudž. Bylos atnaujinimo sprendimas teisme ir teismo priimamos nutartys. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo pagrindai. Pareiškimo dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo padavimas ir sprendimo dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo priėmimas. Atnaujintos bylos nagrinėjimas ir priimamos nutartys. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto arba europos žmogaus teisių teismo sprendimų. Baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto arba europos žmogaus teisių teismo sprendimų prielaidos. Prašymo ar teikimo dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo padavimas ir nagrinėjimas. Atnaujintos bylos nagrinėjimas ir priimamos nutartys.
0

Baudžiamojo proceso kursinis darbasparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: 2003m. Gegužės 1 d. Įsigaliojo naujasis lr baudžiamojo proceso kodeksas, jo išskirtinis bruožas tai procesinė formos optimalumas, reiškiantis tai, kad teisingumas baudžiamosiose bylose turi būti įgyvendinamas mažiausiomis procesinėmis sąnaudomis ir skirta pakankamai dėmesio žmogaus teisių apsaugos reikalavimams užtikrinti. Kartu su juo, taip pat pradėjo galioti ir kiti baudžiamieji įstatymai: lr baudžiamasis kodeksas, lr bausmių vykdymo kodeksas. Kaip nurodo jį ruošę autoriai, jame atsisakyta “šiuo metu galiojančių normų su “procesinės prabangos“ elementais, taip pat pateiktas naujo modelio sumarinis procesas. Naujajame bpk neatsisakyta galiojančio kodekso normų, tačiau jos yra atitinkamai pakeistos ir perkeltos į naująjį bpk, nes jos išlaikė laikmečio reikalavimus bei pasiteisino teisinėje praktikoje, be to, nesikirto su naujo įstatymo koncepcija. Įtariamasis ir jo teisė į gynyba. Senas bpk. 6 straipsnis. Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Naudota literatūra.
0

Baudžiamojo proceso paskirtisparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Teisingumą vykdo tik teismas. Baudžiamojo proceso paskirtis. Civ. Ieškinio sprendimo priėmimas. Kardomosios priemonės, sąvoka ir tikslai. Bp subjektai. S. Namų areštas. Nukentėjusysis. Baudžiamojo proceso mokslas. Tarptautinės sutartys. Bp teisės ir bt santykis. Proporcingumas. Gynėjao būtinas dalyvavimsas. Užstatas 133 str.
0

Paieška


bottom